koban007nick

ฝึกวิเคราะห์กราฟเพื่อหาจุดเข้าซื้อให้แม่นยำยิ่งขึ้น

SET_DLY:SIRI   SANSIRI CO
4 ธันวาคม 66
มีแนวโน้มขาขึ้นลงมาพักตัว
ที่จุดเดิมราคาเดิมแล้วราคา
พักตัวได้มีโอกาสกลับตัวขึ้น
ราคาที่ดีคือ1.53tpโซนที่ 1
และ 2 ได้ซื้อเก็งกำไรได้อยู่
ทิ้งไว้เลย
ลืมไปเลยปีนึง 2 ปี
ค่อยกลับมาดูใหม่
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ