Nimmano

SIRI เปรียบเทียบการฟื้นตัวกับช่วงซัพไพร์ม

เพิ่มขึ้น
SET:SIRI   SANSIRI CO
SIRI เปรียบเทียบการฟื้นตัวกับช่วงซัพไพร์ม มีไว้อ้างอิงเพื่อศึกษาแนวโน้มดูว่าจะมีโอกาสฟื้นตัวเหมือนช่วงก่อนหรือไม่

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ