Domspeedtrade

SIRI จบรอบ?

ลดลง
SET:SIRI   SANSIRI CO
SIRI ชนด้านบนที่1.98บาท 3ครั้งไม่สามารถผ่านได้ มีแนวโน้มว่าจบรอบขาขึ้น ระมัดระวังจุดนี้ไม่ใช่จุดซื้อแล้วนะ ถ้ามีอยู่ก็ทยอยทำกำไรไปบ้าง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ