regret01

วิเคราะห์ SICT

SET:SICT   SILICON CRAFT TECHNOLOGY PCL
สำหรับ SICT มีโอกาสเป็นต้นรอบค่อนข้างสูง ราคาเคลื่อนที่อยู่ในกรบ Sideway สะสมมาซักพักใหญ่ๆแล้ว โดยมีแนวรับสำคัญที่ไม่ควรหลุดคือ 3.90 และ มีแนวต้านโซนอยู่ที่ 4.66 ถ้าเบรคโซนสะสมได้ ก็มีโอกาสวิ่งขึ้นไปหาเป้าโซน 5.40 เป็นเป้าแรก และ ถ้าผ่านได้ก็มอง 6.15 ตามลำดับ

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ