NutaponKo

sict เบรคแนวกด

SET:SICT   SILICON CRAFT TECHNOLOGY PCL
หลังจากที่เบรคแนวกด สะสมมาพักใหญ่ มีการยกโลว วันนี้ก็ดีดแรง ไปทดสอบต้านใหญ่ ที่ 4.44

แนวที่น่าสนใจหากย่อมาพัก 4.34 หรือถ้าเบรคต้าน 4.44 ก็สามารถตามต่อ โดยใช้จุด 4.44 เป็นแนวคัท

จากทรงกราฟแบบนี้ คิดว่าน่าจะมีข่าวเร็วๆ นี้
ไมม่ควรไล่ราคา
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ