NutaponKo

sict ว่าด้วยกราฟทรงถ้วย

SET:SICT   SILICON CRAFT TECHNOLOGY PCL
ในสภาวะเหตุการณ์ยังมองไม่เห็นอะไรที่ดีขึ้น การระบาดและการปิดล็อคดาวน์ พวกชิ้นส่วนชิพ ต่างๆ ก็เกิดภาวะ ชิพ หายจากตลาดไปบ้าง

จากทรงกราฟ เป็นหุ้นที่ทำทรงถ้วย แล้วระเบิดออกไม่ ทำให้เกิดแนวการยกตัว ถ้ายืนในกรอบสะสมได้ ตามรูปแบบทรงที่เกิดขึ้นบ่อย น่าจะไปถึงเป้าเส้นบน

หากย่อมาหลุดทำโลวใหม่ก็ไม่ต้องสนใจ จนกว่าจะยืนนิ่งๆ จากผลประกอบการและมีปันผล น่าจะเป็นหุ้นที่ใช้ได้ตัวหนึ่ง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ