Chanayut

Shibu จุดซื้อเก็บสะสม

BINANCE:SHIBUSDT   SHIB / TetherUS
ราคาได้ไต่ระดับลงมายังบริเวณ Demand สำคัญ เหมาะ ที่จะซื้อสะสมไว้

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ