NutaponKo

SGP น่าตามดู

SET:SGP   SIAMGAS AND PETROCHEMICALS
เนื่องจากไม่ทำโลว์ใหม่ อาจจะสะสมออกข้าง แล้วไปเทส 9.30 อีกครั้ง ถ้าเบรคได้ก็น่าสนใจทันที
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ