Thatchai789

SGP

เพิ่มขึ้น
SET:SGP   SIAMGAS AND PETROCHEMICALS
ราคาเบรคไฮ น่าจะวิ่งไป 11.8 ก่อนแล้วย่อ แล้วค่อยวิ่งขึ้นไปต่อ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ