SET:SFLEX   STARFLEX PUBLIC COMPANY LIMITED
จำนวนเข้าชม 45
0
ตัวนี้รอที่แนวรับ ไม่ก็ทะลุต้านค่อยเล่น
แต่จากข้อมูลเก่าเหมือนว่าจะเล่นกันตอนที่ราคาลงแรงแล้ววิ่งทะลุต้านได้ ถึงจะมีรอบการเล่น

ความคิดเห็น