Nungz

set50 4ชม ยังดูไม่ดี

ลดลง
SET:SET50   SET50 INDEX
วันนี้กระโดดเปิดขึ้นมา น นึกว่าตลาดจะพลิกกลับมาเล่น ขาขึ้น สุดท้าย ยังไม่สามารถทำ new high ได้ ชน ต้าน แล้วลงต่อ ขา L ยังคงรอต่อไป
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ