WaveRiders

SET50 ลง

ลดลง
SET:SET50   SET50 INDEX
SET50 , day chart
ลง ต่อได้น่ากลัวมาก
ดูอาการแล้ว ยังไม่น่าจะหยุดง่ายๆ
ดูกันไปตามระยะทาง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ