jew.chaowonglert

TFEX Set50 จะหลุดกรอบเล็กเพื่อลงไป1145จุดหรือไม่?

SET:SET50   SET50 INDEX
จำนวนเข้าชม 116
4
ช่วงหลายวันที่ผ่านมาเริ่มสร้างกรอบ หากหลุดลงไปน่าจะไปtestที่1145จุดก่อน
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการทำกำไร