jew.chaowonglert

TFEX Set50 จะหลุดกรอบเล็กเพื่อลงไป1145จุดหรือไม่?

jew.chaowonglert Updated   
SET:SET50   SET50 INDEX
ช่วงหลายวันที่ผ่านมาเริ่มสร้างกรอบ หากหลุดลงไปน่าจะไปtestที่1145จุดก่อน
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการทำกำไร
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ