WaveRiders

SET50

ลดลง
WaveRiders ที่อัปเดต:   
SET:SET50   SET50 INDEX
SET50 ยังลดลงมาเรื่อยๆ ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
รอดู low ของ เดือน Nov กับ Oct ถ้าหลุดลงไปได้ คงกลายเป็นขาลงเต็มตัว
ความคิดเห็น:
14/12/2018 SET50 ลงมาใกล้แนวรับ ทดสอบแนว 88.6% retracement ค่อนข้างเป็นขาลงในภาพเล็ก แต่ยัง Sideway ในภาพใหญ่
วันจันทร์ 17/12/2018 รอประเมินสถานการณ์
ถ้าลงมาที่ Low เดิม 1062 แล้วยืนได้ อาจจะ rebound ขึ้นได้สั้นๆ คงต้อง close short position
แต่ถ้า หลุด 1061-1060 อาจลงไปทดสอบ แนว 127.2 ทับกับ low เดือน ตุลาคม ที่ 1049-1046 ถ้าไม่ผ่าน ค่อยดูว่าจะเด้งได้ แค่ไหน
แต่ถ้าหลุด ก็จะกลายเป็นขาลง เต็มตัว ลงไปทดสอบที่ 1025-1022 ถึงตรงนั้นให้รอจังหวะ เด้ง แล้ว ค่อยหาโอกาส เปิด short เพิ่ม

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ