weRtrader

บันทึกราคาหุ้นอสังหา

การศึกษา
SET:SET50   SET50 INDEX
วันนี้หุ้นอสังหากลุ่มสร้างที่อยู่ ราคาปรับตัวลงค่อนข้างแรง บน negative sentiment จากข่าวความกังวลเรื่องการคุมเข้มสินเชื่อที่อยู่อาศัย ของธนาคารพานิชย์ ที่มีการหารือเรื่องนี้กับทางธปท.

ปัจจุบันรอดูแนวโน้มการออกมาตรการของภาครัฐ นวค.มองว่าถ้ามีมาตรการออกมาคุม พร้อมเข้มงวดในการปล่อยกู้ และให้สินเชื่อจริง ความร้อนแรงของตลาดอาจจะลดลง และมีน่าจะมีผลกระทบในส่วนลูกค้ากลุ่มกลาง ถึงล่าง ผู้ซื้อที่อยู่อาศัย กู้ธนาคารผ่านยาก

ราคาหุ้นกลุ่มพัฒนาที่อยู่ประเภทนี้ เช่น SPALI, LPN , SIRI ANAN, PSH ต่างปรับตัวลดลง มากกว่าดัชนี SET50 พร้อมแรงขายมาหนาต่อเนื่องตลอดวัน

อ้างอิงจาก
www.tnamcot.com/view...0d43e3f8e42b6df6bcbe
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ