Nungz

set vs set50 หุ้นใหญ๋ยังอาการไม่ดี

ลดลง
SET:SET50   SET50 INDEX
ระยะ day เมื่อวานช่วงเปิดมาบ่าย set50 ทำเหมือน จะทะลุ ขึ้นมา ยืนเหนือแนวต้านได้ แต่ปรากฏว่า ตอนท้ายตลาดโดนเท ลงมาปิด ต่ำก่วา แนวต้าน เหมือนเดิม
อาการแบบนี้ ระมัดระวัง อาจจะ ลงได้ต่ออีก
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ