Nimmano

SET ทะลุกรอบเรียบร้อย เข้าสู่ตลาดกระทิง

เพิ่มขึ้น
SET:SET   SET INDEX
หลังจากวิ่งตามกรอบขาขึ้นมานาน ในที่สุดก็ทะลุเรียบร้อย เข้าสู่ภาวะกระทิง เป็นจังหวะที่ดีต่อการเทรดเก็งกำไรระยะสั้น

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ