SET:SET   SET INDEX
กราฟวันนี้น่าจะวิ่งในกรอบ 1359 - 1368
แนวรับสำคัญ จะอยู่ที่ 1352
แนวต้านสำคัญ จะอยู่ที่ 1376
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ