cyberpop

SET กับแนวรับ 3หลัก คงปฏิเสธไม่ได้ ให้ภาพมันเล่าเรื่อง

ลดลง
SET:SET   SET INDEX
เป็นการตี Fibo ที่ลำบากใจ เพราะยิ่งตี ยิ่งใจหาย ให้ภาพมันเล่าเรื่องแล้วกัน ว่า เป้าราคาระยะสั้น ย้ำว่า ระยะสั้นๆ แต่ลึก!!!

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ