chaiwichak

แนวโน้ม set 10/6/2563

SET:SET   SET INDEX
แนวโน้ม set 10/6/2563 สะบัดเพิ่อเก็บหุ้น แล้วขึ้นต่อไปชน แนวต้าน ปรมาณ 1549
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ