SET:SET   ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
SET ยังมีแรงขึ้นไปได้อีก .. ระมัดระวัง แนวปะทะ 1750-1760 จุด และ 1780-1800 จุด
น่าจะมีแรงขาย กระจายของออก พอสมควร มาลุ้นกันว่าจะผ่านไปไหวไหม

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ