Thatchai789

set

เพิ่มขึ้น
SET:SET   SET INDEX
ถ้าไม่สามารถเบรคแนวต้้านนี้ได้ อาจจะเล่นอยู่ในกรอบ แต่ถ้าเบรคได้ก็จะขึ้นต่อ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ