Thatchai789

set

เพิ่มขึ้น
SET:SET   SET INDEX
จำนวนเข้าชม 27
0
ถ้าไม่สามารถเบรคแนวต้้านนี้ได้ อาจจะเล่นอยู่ในกรอบ แต่ถ้าเบรคได้ก็จะขึ้นต่อ

ความคิดเห็น