prajobv

Por : Technical Analysis

ลดลง
SET:SET   SET INDEX
ตลาดหลักทรัพย์ไทย

ปัจจัยทางเทคนิค
จากกราฟรายวัน ดัชนีตลาดปรับตัวขึ้นปิดช่องว่างขาลง (Filling the gap) ที่ 1,709 – 1,714 จุด ดัชนีตลาดพักตัวเป็นรูปสามเหลี่ยมเล็ก ( Pennant ) ซึ่งเป็นสัญญาณลงต่อเนื่อง สอดคล้องกับแท่งเทียนที่เกิดเป็น Falling Three Methods ดัชนีตลาดมีทิศทางปรับตัวลงเข้าหาแนวรับของเส้นคอ (Neckline) ที่ 1,664 จุด และมีแนวรับ 50.0% Fibonacci retracement เป็นแนวรับถัดไปอยู่ที่ 1,657 จุด
สัญญาณกลับตัวรูป Double Top ร่วมกับการเกิดสัญญาณ Bearish divergence ของ RSI ดัชนีตลาดมีโอกาสปรับตัวลงไปหาแนวรับที่ 61.8% Fibonacci retracement ที่ 1,641 จุด หรือต่ำกว่า

จากกราฟรายวัน ดัชนีตลาดเกิดคลื่น v) หรือคลื่น (i),v) ในลักษณะคลื่นหดตัว (Truncation wave) โดยคลื่น iii) และคลื่น v) มียอดสูงใกล้เคียงกัน ทำให้ดัชนีตลาดมีโอกาสปรับตัวลงแรงเข้าหาแนวรับ 61.8% Fibonacci retracement ที่ 1,641 จุด หรืออาจปรับตัวลงลึกกว่านี้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 1,584 จุด ซึ่งเป็นไปตามหลักการ Overlapping ของคลื่นเอลเลียต

สัญญาณ Oscillator จากกราฟรายวัน สัญญาณทั้งระยะสั้นและระยะยาวเป็นลบ ดัชนีตลาดระยะสั้นมีทิศทางปรับตัวลดลงเข้าหาแนวรับที่ 1,675 – 1,664 จุด
ทิศทางตลาดหลักทรัพย์ระยะสั้น มีกรอบแนวต้านอยู่ที่ 1,680 – 1,686 จุด และมีกรอบแนวรับอยู่ที่ 1,665 – 1,657 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
ถือเงินสดอย่างน้อย 40 เปอร์เซ็นต์ เลือกลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐาน (จ่ายเงินปันผลอย่างน้อย 3 เปอร์เซ็นต์) ทยอยเข้าซื้อเมื่อเกิดสัญญาณ Bullish divergence ของ RSI และดัชนีตลาดปรับตัวลงเข้าหาแนวรับที่ 1,660 – 1,640 จุด
สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯที่ส่อเค้าบานปลายอาจสร้างความเสี่ยงให้กับตลาดทุนเพิ่มขึ้น
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ