Nungz

set นับ wave ที่ค่อนข้างจะสุดโต่งไปหน่อย แต่มีความเป็นไปได้

ลดลง
SET:SET   SET INDEX
ก่อนอื่นไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นไปตาม นี้นะครับ แต่ โอกาส ก็เป็นไปได้ขอให้นักลงทุนระมัดระวัง มากๆ ยิ่ง เดือนหน้า จะประกาศงบ q2 แล้ว ที่แน่ๆ ดูไม่จืด แน่ๆ ครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ