SittinanKhumban

SET INDEX

ลดลง
SET:SET   SET INDEX
short sell ซิ รอไร เบื่อ ก้อ sell ลงมา เฉลย ก้ออยู่ ทางซ้ายมือไง GAPๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ คิดไรมาก ปวดหัว
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ