ENTANEER

SET..Analysed For Reference

เพิ่มขึ้น
SET:SET   SET INDEX
SETปัจจุบันเคลื่อนที่ลงในรูปแบบMotive X-WAVEโดยอยู่ในชุดที่สอง ปัจจุบันกำลังรีบาวส์ของขา(b) โดยขา(a)เป็นรูปแบบ1x-terminal ทำให้เรากำหนดเป้าของขา(b)ที่จุดเริ่มต้นของขา(a)สูงสุด@1664.69จุด มีแนวต้าน1595.06/1601.99/1647.61 และแนวรับ 1570.42/1533.29/1507.42 ตามลำดับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ