Aunggul_K

SET หลุด 1400 แนวรับถัดไปอยู่ตรงไหน และลงเพราะอะไร

ลดลง
SET:SET   ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
SET เมื่อวานตลาดลง หลุด 1400 จุดแนวรับถัดไปอยู่ตรงไหน
มุมมองทางเทคนิค
แนวรับ 1370-1360
*แล้วตลาดลงจากเรื่องอะไร จากการรวบรวมข้อมูลที่ตลาดกังวลและมีแรงขายออกมา
1.ความกังวลเรื่องดอกเบี้ย FED อาจไม่ได้ลงเร็วอย่างที่คาดการณ์
2.GDP จีนที่ออกมาต่ำกว่าคาด ทำตลาดจีนและ ฮองกง ทำ NEW low เมื่อวาน
3 เงินดิจิตัลถูกเลื่อนออกไปไม่เป็นตามกำหนดเวลา
4.ความกังวลเรื่องของหุ้นกู้ของบริษัทจดทะเบียนว่าจะมีตัวอื่นตามมาอีกไหมนอกจาก ITD

มุมมอง
ให้น้ำหนัก SET ไม่ทำ NEW LOW และรอติดตามงบกลุ่มธนาคารที่จะประกาศออกมาหากไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์
ออกมาตามคาดการณ์ 1370-1360 เป็นจุดซื้อสวนตาลครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ