Aunggul_K

มุมมอง SET ทางเทคนิค 05/01/2023

เพิ่มขึ้น
SET:SET   SET INDEX
SET:SET มุมมอง SET ทางเทคนิค 05/ 01 /2023 พักตัวต่อกัน 2 วัน หลังจากทะลุกรอบสามเหลี่ยมใหญ่ มองแนวรับที่น่าสนใจบริเวณ 1650 ครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ