BreezeBrief

SET 09/04/24 เบรคกรอบบนเทส 1405 โดดข้ามได้ขึ้นต่อ

เพิ่มขึ้น
SET_DLY:SET   ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จาก SW ในกรอบมานาน วันนี้เลือกทาง เบรคบน
- ถ้าขึ้นต่อต้องเบรค 1405 ขึ้นไปให้ได้
- ถ้ายังจะ SW ต่อจะลงมาต่ำกว่า 1395
.................................
D : ขาลงกรอบ 1350.9 -1405.1
- 60 มีหัวขึ้น พา D เทส 1405.1
- ถ้าเบรคได้ เทส 1438.5 ต่อ
- ถ้าไม่ถึง 1438.5 ยังค้าง os of D
60 : มีหัวขึ้น ob HH HL
- กำลังขึ้นตาม fibo
15 : มีหัวขึ้น HH HL
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ