NutaponKo

ถ้าไม่กลับมาแนว คงขอพักก่อน

SET:SET   SET INDEX
ใครที่มานั่งไล่ราคาช่วงบ่ายคงเหนื่อย

มีการพยายามให้กลับไปแนวขาขึ้น แต่ก็โดนตบลงมา ถ้าพรุ่งนี้เปิดเหนือ 1282 ได้น่าจะดี
แค่ถ้าหลุด 1257 ก็พักก่อน รอฟอร์มตัวใหม่
ต้านนี้จะเหนื่อยๆ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ