NutaponKo

set ที่เปิดโดด

SET:SET   SET INDEX
เนื่องจากมีทุนมาดันตลาด และไปถึงต้านที่ตีไว้ บวกกับตลาดบ้านเราใกล้หยุดยาว ไม่ควรไล่หุ้น มองตัวที่มีโอกาส วันนี้เล่นไวน่าดีสุด มีโอกาสเบรค 1300.08 หรือจะย่อปิดแก้ป ก็ได้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ