Tanakorn_Koomrampai_CMT_CFTe

SET Shooting Star @ BB มีโอกาสย่อตัว

ลดลง
Tanakorn_Koomrampai_CMT_CFTe ที่อัปเดต:   
SET:SET   SET INDEX
SET D1 เกิดรูปแบบแท่งเทียน Shooting Star
ที่บริเวณเส้นบนของ Bollinger Bands
วันสองวันนี้มีโอกาสย่อตัวลงมา
แนวรับบริเวณ 1635 แนวต้าน 1650
.
คำเตือน : ไม่ใช่การแนะนำและให้บริการที่ปรีกษาการลงทุน
ออเดอร์ถูกยกเลิก

Tanakorn Koomrampai ,CMT, CFTe
FBpage(Thai) : www.facebook.com/graphtechnic
FBpage(English):www.facebook.com/elliottwaveacademy/
Line @graphtechnic
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ