prajobv

Por : Technical Analysis

ลดลง
SET:SET   SET INDEX
ตลาดหลักทรัพย์ไทย

แนวรับ 1,700 จุด
ปัจจัยทางเทคนิค
จากกราฟรายสัปดาห์ ดัชนีตลาดระยะสั้นมีทิศทางปรับตัวลดลงเป็นคลื่นปรับ (Corrective wave) คลื่น (ii) โดยมีเส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะกลางทำหน้าที่เป็นแนวรับอยู่ที่ 1,700 จุด+/- โดยดัชนีตลาดยังคงเคลื่อนตัวอยู่ในช่องแนวโน้มขาขึ้น ดัชนีตลาดมีทิศทางปรับตัวขึ้นเป็นคลื่น (iii), คลื่น (iv) และคลื่น (v) หรือคลื่น 3),5,(v)
โดยคลื่น 3) จะยาวเท่ากับ 1.618 เท่าของยาวของคลื่น 1) คลื่น 3) หรือคลื่น 3),5,(v) ที่มีเป้าหมายอยู่ที่ 1,890 จุด

สัญญาณ Oscillator จากกราฟรายสัปดาห์ สัญญาณ Modified Stochastic และ RSI กลับมาเป็นลบ ขณะที่ MACD เป็นบวก ดัชนีตลาดมีทิศทางปรับตัวลดลงเข้าหาแนวรับของเส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะกลางที่ 1,700 จุด+/-

จากกราฟรายวัน ดัชนีตลาดมีทิศทางปรับตัวลดลงเข้าหาแนวรับของเส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะกลาง หลังดัชนีตลาดปรับตัวขึ้นทำจุดสูงที่ 1,765 จุด เกิดสัญญาณกลับตัวรูป Double Top ร่วมกับการเกิดสัญญาณ Bearish divergence ของ RSI มูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้น ดัชนีตลาดปรับตัวลดลงแบบมีช่องว่าง (Gap) ซึ่งจะทำให้ดัชนีตลาดปรับตัวลงเข้าเขตในเขตขายมากเกิน
เมื่อนำจุดต่ำที่ 1,584 จุด กับจุดสูงที่ 1,765 จุด มาวิเคราะห์หาแนวรับด้วย Fibonacci ratio จะได้แนวรับ 38.2%, 50.0% และ 61.8% Fibonacci retracement อยู่ที่ 1,696 จุด, 1,675 จุด และ 1,653 จุด ตามลำดับ

สัญญาณ Oscillator จากกราฟรายวัน สัญญาณทั้งระยะสั้นและระยะยาวเป็นลบ ทำให้ดัชนีตลาดมีทิศทางปรับตัวลดลงเข้าหาแนวรับของเส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะกลางที่ 1,700 จุด
ทิศทางตลาดหลักทรัพย์ในรอบสัปดาห์นี้ มีกรอบแนวต้านอยู่ที่ 1,730 – 1,735 จุด และมีกรอบแนวรับอยู่ที่ 1,710 – 1,705 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
ถือเงินสดอย่างน้อย 40 เปอร์เซ็นต์ของพอร์ต และจะกลับเข้าซื้อหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานเมื่อเกิดสัญญาณ Bullish divergence ของ RSI
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ