hoonruntrend

สำคัญมาก sector ที่ชนะตลาดมีแค่ 3

SET:SET   SET INDEX
สำคัญมาก sector ที่ชนะตลาดมีแค่ 3 ควรให้น้ำหนักการลงทุนมากกว่าตลาด

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ