Aunggul_K

รีวิวภาพ SET ทางเทคนิครีบาวด์แต่เริ่มอ่อนแรง

SET:SET   SET INDEX
SET รีวิวภาพ SET ทางเทคนิครีบาวด์แต่เริ่มอ่อนแรง
มองตลาด พักตัวออกข้างไม่ข้าม 1430 แต่พักตัวไม่หลุด 1400 จุดรอปัจจัยใหม่
แนะ เลือกหุ้นรายตัวที่ที่มีปัจจัยบวกทะยอยสะสมครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ