plant092

set index : ขาขึ้นใน time frame 30 นาที

เพิ่มขึ้น
plant092 ที่อัปเดต:   
SET:SET   SET INDEX
ถ้าจะขึ้นต่อต้องยืนเหนือ 1345 ให้ได้
ถ้าทำได้จะมีโอกาสไปทดสอบ 1355 และแถวๆ 1370-1380

โดยจะเสียทรงแนวโน้มขาขึ้นใน time frame 30 นาทีหากดัชนีต่ำกว่า 1320
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
ดัชนีปรับตัวขึ้นเกือบถึงแนว 1355 ที่ให้ไว้
แต่ไม่สามารถยืนเหนือ 1345 ได้จึงปรับตัวลงแรง

หากจะขึ้นต่อไม่ควรปิดต่ำกว่า 1320
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการตัดขาดทุน

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ