BloodIndigO

Set update 25/06/2021

SET:SET   SET INDEX
ภาพรวมลงมาตามที่คาดการ์ณไว้ จับตาดู price action hammer รอบนี้ว่าสามารถผลัก set ไปได้ไกลแค่ไหน หรือจะคงแนวโน้มปรับตัวต่อไป

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ