SET:SET   SET INDEX
จำนวนเข้าชม 64
2
หลังจากวันที่ 24/8/20 มีข่าวในด้านดี ทำให้ set ปรับในด้านบวก
วันนี้ถ้าจะยังอยู่ในด้านบวกต่อ ทั้งสัปดาห์
ต้องอยู่ในกรอบ 1320 -1334
ถ้ามีสัญญานลดลง จะลงมาในกรอบ 1315 -1329