SET:SET   SET INDEX
หลังจากวันที่ 24/8/20 มีข่าวในด้านดี ทำให้ set ปรับในด้านบวก
วันนี้ถ้าจะยังอยู่ในด้านบวกต่อ ทั้งสัปดาห์
ต้องอยู่ในกรอบ 1320 -1334
ถ้ามีสัญญานลดลง จะลงมาในกรอบ 1315 -1329
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ