NutaponKo

SET ถ้าผ่านด่านนี้ได้น่าสนใจ

SET:SET   SET INDEX
หุ้นพื้นฐานดีดขึ้นหลายตัว ทำให้ผ่านแนวกดแล้วเปิดโดด

ด้วยความหวังทุกวันว่าจะมีข่าวโควิทที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยน้อยลง หรือได้มีวัคซีน เพิ่มเติม

ดูจากการผ่อนคลาย และจำนวนรถยนต์อาทิตย์ที่ผ่านมา เริ่มมีการท่องเที่ยวและทำกิจกรรมกันมากขึ้น

ด้วยทรงกราฟ หากผ่าน แนว 1515 เลขแข็ง แล้วย่อลงมาไม่ทะลุ ก็น่จะไปเทสต่อ และน่าจะเล่นกันสนุกมากขึ้น

โดยวันนี้สังเกตุตอนเช้ากลุ่มธนาคาร โรงแรม และท่องเที่ยวมา บวกกับท้ายตลาด เป็นกลุ่มการกู้เงิน แต่กลุ่มไฟฟ้ากราฟยังสะสม แต่อย่างน้อยทรงนี้หากเลือกถูกทางก็จะมีกำไรง่ายขึ้น
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ