SET:SET   SET INDEX
จำนวนเข้าชม 69
3
set ยังไม่มีสัญญานการซื้อเข้ามา
กรอบล่างไม่ต่ำ 1319
กรอบบน ไม่เกิน 1328
เส้นแนวฟิโบ แนวต้านจะอยู่ที่ 1327

ความคิดเห็น