SET:SET   SET INDEX
set ยังไม่มีสัญญานการซื้อเข้ามา
กรอบล่างไม่ต่ำ 1319
กรอบบน ไม่เกิน 1328
เส้นแนวฟิโบ แนวต้านจะอยู่ที่ 1327
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ