Aunggul_K

ลุ้น SETยืน1355 เล่นในกรอบเดิมก่อน ข่าวสงคราม

เพิ่มขึ้น
SET:SET   ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
SET ลุ้น SETยืน1355 เล่นในกรอบเดิมก่อน ข่าวสงคราม
บริเวณ 1355 เป็นโซน ในการกำหนดว่าตลาดจะยืนได้ในรอบนี้หรือไม่
วันนี้บ้านเรากลุ่มธนาคารอาจถูกกดดันจาก ข่าว นายกฯ ถก 4 แบงก์ใหญ่หาช่องลดดอกเบี้ย
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ