Nungz

set ดูดีมากๆๆ ถ้ายืน 1623-1625

เพิ่มขึ้น
SET:SET   SET INDEX
set มีแววอาาจะเป็นจุบจบของขาลง และกลับมาเล่นขาขึ้น อีกรอบ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ