Aunggul_K

รีวิวภาพ SET ทางเทคนิค 10/01/2023

เพิ่มขึ้น
SET:SET   SET INDEX
รีวิวภาพ SET ทางเทคนิค มองถึง 1700 ได้ไม่ยาก มุมมองหากตลาด ขึ้นไป ทะลุ1700 ได้มองโซน 1710-1713 เป็นจังหวะขายทำกำไร หุ้นใน SET50 ครับ เนื้องจากเข้าสู่โซน overbought
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ