HumanGraphy

SET สัญญาณของการพัก MACD cross Signal

ลดลง
SET:SET   SET INDEX
SET Index เกิดสัญญาณทาง Momentum MACD ตัดลง Signal บงบอกถึงสภาวะตลาดกำลังเข้าสู่สภาวะพักตัวระยะสั้น

เทคนิคการการภาษากราฟ
{
MACD > 0 = ภาพรวมของตลาดยังเป็นแนวโน้มขึ้น
MACD cross down Signal = ภาพของเทรนย่อยเกิดแนวโน้มลง
}
สรุปแปลความ
"ภาพตลาดยังเป็นแนวโน้มขึ้นที่กำลังเข้าสู่การพักการขึ้น" หากการพัก ไม่รุนแรง โอกาสขึ้นต่อทำนิวไฮน์ยังมี ...แต่หาการพักครั้งนี้รุนแรงจนทำให้ MACD ลงไปตัด 0 ไปอยู่ในแดนลบได้ นั่นแปลว่า การพักครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนสภาวะของภาพรวมตลาดให้กลายเป็น Downtrend ทันที

มนุษย์กราฟ | Humangraphy