SET:SET   SET INDEX
กราฟอยู่ในแนว 60%ของเส้นกราฟฟิโบ ถ้าจบวันจะอยู่ในกรอบ 1324 - 1356
ถ้าทะลุแนวต้าน 1356 จะวิ่งขึ้นไปทดสอบ แนว 1405 ถ้าโดนดันกลับ มาแนว 50%ของเส้นกราฟฟิโบ 1265
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ