SET:SET   SET INDEX
จำนวนเข้าชม 49
1
กราฟอยู่ในแนว 60%ของเส้นกราฟฟิโบ ถ้าจบวันจะอยู่ในกรอบ 1324 - 1356
ถ้าทะลุแนวต้าน 1356 จะวิ่งขึ้นไปทดสอบ แนว 1405 ถ้าโดนดันกลับ มาแนว 50%ของเส้นกราฟฟิโบ 1265

ความคิดเห็น