Aunggul_K

รีวิวภาพ SET ก่อนสงกรานต์ มองเล่นบวกแบบ volume บางๆ แนวต้าน 1400

เพิ่มขึ้น
SET:SET   ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
SET รีวิวภาพ SET ก่อนสงกรานต์ มองเล่นบวกแบบ volume บางๆ แนวต้าน 1400 จุดที่เดิม
หุ้น นำตลาดจะเป็น AOT DELTA CPAXT EA ครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ