nattaponvespa

set 3-7/8/63

SET:SET   SET INDEX
กราฟน่าจะอยู่ในทิศทางลง
แนวเส้นจะอยู่ในกรอบ 1308 - 1323
แนวรับสำคัญในเส้นฟิโบ อยู่ที่ 1283
สัญญาณ STO , RSI ยังไม่มีทิศทางปรับในแนวตัดขึ้น อยู่ที่แนว 50%
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ