Markkz

SET จุดหมุนสำคัญสำหรับ Gap ช่วง 1565-1550

SET:SET   SET INDEX
ตลาดทุนอาการสาหัสทั่วโลกแล้วตลาดบ้านเราเป็นยังไงบ้าง
ส่วนตัวมองว่าจุดนี้เป็นแนวสำคัญมากถ้าหลุดแนวนี้ไปมีโอกาสดป็นการพักฐานใหญ่ซึ่งถ้า Confirm แนวนี้ไปอาจจะต้องพิจารณาแผนการลงทุนกันใหม่ทั้งหมด