bnet17

Set ท่าจะหมดแรง

ลดลง
SET:SET   SET INDEX
จำนวนเข้าชม 122
2
พลังการขึ้น ลดลง ระมัดระวัง นะครับ
-1.set ไม่สามารถ ทำ high ที่สูงกว่า เดิมได้
-2.set ทำ high ที่ สูงขึ้นมาเรื่อยๆ แต่ ระดับที่ยก ต่ำลงเรื่อยๆ
ค่อยๆดูครับ การเปิดเมือง อาจไม่ช่วยอะไร
หรือ อาจพลิกลำ ประกาศ ปิดเมือง ขึ้นมา
ระมัดระวัง การลงทุน นะครับ