HumanGraphy

SET ภาพใหญ่ คาดอยู่ในช่วงปลายของทิศทางขึ้น

SET:SET   SET INDEX
จำนวนเข้าชม 107
3
SET ภาพใหญ่ ระยะเวลารอบ ของทิศทางขึ้นและพัก เฉลี่ยประมาณ 2 ปี แบ่งรอบตามหลักแนวรับ-ต้าน และอาจรอบจาก Stoch .

Humangraphy : มนุษย์กราฟ

ความคิดเห็น